Wanneer kinderen in het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebben bij bepaalde vakken, krijgen zij bijles, ook wel remedial teaching genoemd. Extra hulp bij bijvoorbeeld rekenen, taal of spelling.


Ook hoogbegaafde of hoogsensitieve kinderen kunnen deze hulp nodig hebben. Het is niet zo dat iedere hoogbegaafde leerling op alle vakgebieden goed leert. Vaak is de uitleg in de klas bottom up (eerst de details en dan komt het vanzelf samen) maar een hoogbegaafde leert juist top down (eerst snappen waarom je iets moet weten of leren en dan pas opdelen in kleinere stapjes).

 

 

Veel hoogbegaafden zijn ook snel afgeleid, omdat ze bijna alles om zich heen horen en zien. Sommigen worden ook afgeleid door hun eigen gedachten! Hierdoor kan je snel de opdracht vergeten of maak je slordige fouten. Huiswerk maken, plannen, beginnen en aandacht vasthouden. Dat noemen we executieve vaardigheden.

 

Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen soms (flink) onderpresteren. Daar liggen andere oorzaken aan ten grondslag dan niet kunnen leren.

 

Heeft jouw kind moeite met rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal of moeite met de executieve vaardigheden?

Ik help graag!

Voor € 60 per 45 min komt je kind bij mij naar de praktijk.

Voor € 90 per 60 min kom ik bij je kind op school (binnen Hilversum).


De overige 15 minuten gebruik ik om het verslag te maken en voor te bereiden.

Vrijgesteld van BTW.

 

Aanmelden

Wil je je zoon of dochter aanmelden? Vul hieronder je gegevens in en dan neem ik contact met je op.