Intelligentie

De intelligentie van een persoon wordt gemeten door het afnemen van een intelligentietest of ook wel intelligentieonderzoek genoemd. Er zijn verschillende testen voor kinderen en volwassenen. Ik gebruik de WISC-V-NL voor kinderen van 6 - 17 jaar en de WPPSI voor kinderen van 2,5 - 6 jaar. Sinds maart 2021 is daar de Kinder IQ Test Plus (KIQT+) bijgekomen voor bovengemiddeld intelligente kinderen van 5 -10 jaar. 

 

De uitslag van de test geeft het totaal IQ (Intelligentie Quotiënt) in een getal weer. Dit geeft aan hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland. Een IQ van 100 is gemiddeld. Scoort je kind lager dan 100 dan is je kind minder intelligent dan een gemiddeld kind. Scoort je kind hoger dan 100, dan is het intelligenter dan een gemiddeld kind. Ongeveer 70% heeft een IQ score tussen 85 en 115.


Een score boven 120 betekent dat je kind meerbegaafd is. Bij een score van 130 of hoger is je kind hoogintelligent. Je kind is hoogbegaafd als het hoogintelligent is en er daarnaast ook sprake is van zijnskenmerken als creativiteit en grote nieuwsgierigheid.

Ongeveer 2,5% van de kinderen is hoogbegaafd. Een IQ score boven 145, ook wel aangeduid als 145+, betekent dat je kind uitzonderlijk hoogbegaafd is.
Dit komt bij 0,1 % (dus bij 1 op de 1000) kinderen voor.

WISC-V

Er zijn verschillende testen om het IQ van kinderen en volwassenen te meten. De meest gebruikte IQ-test voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar, is de Wechsler Intelligence Scale for Children, vijfde editie. Met behulp van de WISC-V wordt duidelijker hoe een kind informatie verwerkt en wat de sterke en zwakkere kanten van een kind zijn.


Deze test is zo opgebouwd dat naast het totale IQ ook scores berekend worden op primaire indexen: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluïd Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om scores te berekenen op aanvullende indexscores: Kwantitatief Redeneren, Auditief Werkgeheugen, Non Verbaal, Algemene Vaardigheid en Cognitieve Competentie.


De WPPSI IV is vergelijkbaar van opzet met opgaven die aangepast zijn aan het jongere kind.


De KIQT+ is anders van opzet en meet op een andere manier. De test bestaat uit minder opgaven en is zo ontwikkeld dat ook 'half goede' antwoorden punten opleveren. Daarbij speelt tijd geen rol bij de KIQT+. De KIQT+ is ontworpen voor kinderen met een hogere intelligentie. De test meet intelligentie van 105 - 170 IQ.  Hier vind je meer informatie over deze nieuwste test.

 

Het afnemen van de IQ test

Voorafgaand aan het afnemen van de test hebben we een intake-gesprek. Dit kan eventueel telefonisch of schriftelijk. Zo is voor het afnemen van de test duidelijk met welke vraag of behoefte de test afgenomen wordt.


Het afnemen van de test neemt ongeveer een ochtend in beslag. Je kind komt naar mijn praktijk.

De test wordt per subtest afgenomen, waarbij er uitleg gegeven wordt over wat de bedoeling is. Tussen de subtests door is er ruimte om even wat te eten en drinken en te ontspannen.

Je hoeft je kind niet voor te bereiden. Het is belangrijk dat je kind fit is en je kunt het vertellen dat we een aantal opdrachten gaan doen. Vermoedelijk hoogbegaafde kinderen vinden het afnemen van de test meestal erg leuk.

 

Na de test

Na afloop van de test worden de resultaten omgezet in een totale IQ-score en scores op de primaire indexen. Hiervan wordt een verslag gemaakt in begrijpelijke taal dat we door middel van een nagesprek met elkaar bespreken, deze nabespreking kan desgewenst ook plaatsvinden op of met school. In dit verslag wordt indien nodig ook advies gegeven over de te nemen vervolgstappen.

 

Wat als je kind niet laat zien wat het kan?

Sommige (hoogbegaafde) kinderen laten op school niet zien wat zij kunnen. Zij presteren onder hun niveau. Is jouw kind vermoedelijk een onderpresteerder? Daar hou ik rekening mee bij het afnemen van de test. Ik let extra goed op signalen van vermijden, opgeven of afraffelen. Ik motiveer jouw kind zo goed mogelijk om toch door te zetten en mee te werken aan de test.

Desondanks kan het zijn dat de uitslag van de test vermoedelijk niet weergeeft wat het werkelijke IQ van jouw kind is.

Om die reden neem ik bij het (hoog)begaafdheidsonderzoek ook vragenlijsten af. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de ontwikkeling van je kind tot nu toe. En op het gedrag dat je kind laat zien. De vragenlijsten zijn opgebouwd rond de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid én rond de overexcitabilities van Dabrowski.

Hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoge intelligentie, het uit zich in creatief denken, leerhonger, overgevoeligheden en motivatie.

Op basis van de testgegevens én de invulde vragenlijsten krijg je een gericht advies voor je kind. Je krijgt handvatten voor school en voor thuis. Je weet wat je kind nodig heeft en hoe dit te realiseren is.

 

Ben je benieuwd of ik jou kan helpen met je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind? Neem contact met op en dan maken we een (bel)afspraak.