IOO: individueel onderwijskundig onderzoek

€ 850,00

 

Intakegesprek (vaak telefonisch)
Afname van het IOO. 
Uitgebreid verslag met bevindingen en advies.
Toelichtend gesprek met ouders en school.